:: มาตราการป้องกันการในการมาทดสอบและติดต่อโรงเรียน ::


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ขอเพิ่มเติมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการมาทดสอบเข้าเรียน / ติดต่อโรงเรียนดังต่อไปนี้