ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


:: วิธีการเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ ::

:: ตอนนี้ทางโรงเรียนสร้างอีเมล์ด้วยระบบ G-Suite เพื่อสามารถส่งอีเมล์นัดหมายและรหัสชั้นเรียน meet เข้าสู่อีเมล์ได้ ดังนั้นแนะนำให้ใช้อีเมล์จากทางโรงเรียน และรหัสห้องเรียนจะสามารถรับได้ที่คุณครูประจำชั้น ::