:: รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563::


เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยใช้วิธีการสอบ Online โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมจึงได้ทำการเปิดช่องทางการรับสมัครและการสอบเข้า - นักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหลักสูตรBilingual Programme และหลักสูตร International Education Programme - โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งข้อมูลการสมัครมายังโรงเรียน และทางโรงเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการนัดหมายในโอกาสต่อไป . ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครได้โดยลิงค์ ดังนี้ https://bit.ly/2RcNb73 หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง เบอร์โทรศัพท์ 025634256-9 กล่องข้อความ : sws community