ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


::เอกสารคำร้องต่างๆ


หมายเหตุการเขียนคำร้อง กรณีขอเอกสารทางการเรียน

————————————————————————————————————————

- รูปถ่ายติดใบรับรองความเป็น นร. (ปพ.7) ขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า กระดาษด้าน จำนวนรูปเท่ากับจำนวนที่ขอ

- ใช้ระยะเวลา 3-5 วันทำการ ในการรับเอกสาร

- กรณีที่ขอเป็นภาษาอังกฤษ ต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังให้ครบถ้วน

หลังจากกรอกเอกสารครบถ้วน สามารถแนบเอกสารทั้งหมดส่งผ่านทาง E-mail : sws.saimai@gmail.com

กรณียื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ นอกจากการขอเอกสาร สามารถระบุตรงยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ด้านล่างแบบฟอร์ม
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามธุรการ ได้ที่เบอร์ 02 5634256-9————————————————————————————————————————

ใบคำร้องลาออก

ใบคำร้องทั่วไป

ใบคำร้องค่าธรรมเนียมการศึกษา