ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้น NC - KG3

รายชื่อนักเรียน NC และ รายชื่อนักเรียน KG.1

รายชื่อนักเรียน KG.2 และ รายชื่อนักเรียน KG.3  ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

รายชื่อนักเรียน Gr.1 และ รายชื่อนักเรียน Gr.2

รายชื่อนักเรียน Gr.3 และ รายชื่อนักเรียน Gr.4

รายชื่อนักเรียน Gr.5 และ รายชื่อนักเรียน Gr.6  ประกาศตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ตารางเรียน Gr.1 และ ตารางเรียน Gr.2

ตารางเรียน Gr.3 และ ตารางเรียน Gr.4

ตารางเรียน Gr.5 และ ตารางเรียน Gr.6  ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

รายชื่อนักเรียน Gr.7 และ รายชื่อนักเรียน Gr.8

รายชื่อนักเรียน Gr.9 และ รายชื่อนักเรียน Gr.10

รายชื่อนักเรียน Gr.11 และ รายชื่อนักเรียน Gr.12  ประกาศตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ตารางเรียน Gr.7 และ ตารางเรียน Gr.8

ตารางเรียน Gr.9 และ ตารางเรียน Gr.10

ตารางเรียน Gr.11 และ ตารางเรียน Gr.12  ผังห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

อาคาร 2 ชั้นที่ 1 และ อาคาร 2 ชั้นที่ 2

อาคาร 2 ชั้นที่ 3 และ อาคาร 2 ชั้นที่ 4

อาคาร 2 ชั้นที่ 5และ อาคาร 2 ชั้นที่ 6  ผังห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้น IEP

อาคาร 4 ชั้นที่ 1 และ อาคาร 4 ชั้นที่ 2

อาคาร 4 ชั้นที่ 3 และ อาคาร 4 ชั้นที่ 4

อาคาร 4 ชั้นที่ 5 และ อาคาร 4 ชั้นที่ 6  ประกาศรายชื่อนักเรียน IEP

รายชื่อนักเรียน IEP KG.1 และ รายชื่อนักเรียน IEP KG.2

รายชื่อนักเรียน IEP KG.3 และ รายชื่อนักเรียน IEP Y.1

รายชื่อนักเรียน IEP Y.2 และ รายชื่อนักเรียน IEP Y.3

รายชื่อนักเรียน IEP Y.4 และ รายชื่อนักเรียน IEP Y.5

รายชื่อนักเรียน IEP Y.6 และ รายชื่อนักเรียน IEP Y.7

รายชื่อนักเรียน IEP Y.8   ********* แผนผังการเดินรถภายในโรงเรียน เช้า - เย็น ปีการศึกษา 1/2560*********

ดาวน์โหลดแผนผังการเดินรถภายในโรงเรียน