:: ขั้นตอนการเข้าระบบ แบบทดสอบซ่อมเสริมออนไลน์ ::


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์เทศสายไหม ขั้นตอนการเข้าระบบ แบบทดสอบซ่อมเสริมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าทำแบบทดสอบโดย ติดตามข้อมูลข่าวสารขั้นตอนการเข้าระบบได้ที่หน้า Facebook Page : SWS COMMUNITY