คู่มือการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ Y.7 - Y.11 แผนก IEP
Online class manual of Y.7 - Y.11 of IEP programme.


Download manual of Year.7 และ Download manual of Year.8

Download manual of Year.9 และDownload manual of Year.10

Download manual of Year.11

link สามารถเข้าไปโหลด ตัวคู่มือได้เลยค่ะ โดยตัวคู่มือจะมี ตารางเรียน รายละเอียดเนื้อหา การเรียน และ รหัสห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเข้าได้ตามห้องของนัดเรียนได้เลยค่ะ
**These links are the manual of online class which include explanation,time table of each class, access code for each class, details of each subject, etc.**