คู่มือการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ KG.1 - Year 11 แผนก IEP
Online class manual of KG.1 - KG.3 of IEP programme.


Download manual of KG.1 and Download manual of KG.2

Download manual of KG.3

link สามารถเข้าไปโหลด ตัวคู่มือได้เลยค่ะ โดยตัวคู่มือจะมี ตารางเรียน รายละเอียดเนื้อหา การเรียน และ รหัสห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเข้าได้ตามห้องของนัดเรียนได้เลยค่ะ
**These links are the manual of online class which include explanation,time table of each class, access code for each class, details of each subject, etc.**