ตุลาคมนี้ ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาลพบกับ Course ต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ความเป็นผู้นำ การคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเด็ก ๆ จะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมมากมาย ที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สมัครเรียนและชำระเงินได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม โทร.02-563-5050 , 0-25634256-9