ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมเปิดรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560/2 แผนกสองภาษา (Bilingual Programme) และแผนกการจัดการศึกษาแบบนานาชาติ (International Education Programme)