ตารางเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564

Online Studying
: 21st December 2020

ประกาศการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

Announcement of Emergency Suspension of Classes
: 21st December 2020

เมนูอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม

lunchmenu
: 12th 15 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Y.7-Y.11 แผนก IEP

Online class Manual of IEP programme:Y.7-Y.11
: 5th 17 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Y.1-Y.6 แผนก IEP

Online class Manual of IEP programme:Y.1-Y.6
: 5th 17 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ KG.1-KG.3 แผนก IEP

Online class Manual of IEP programme:KG.1.-KG.3
: 5th 17 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Gr.1-Gr.6 แผนก 2 ภาษา

Online class Manual of Bilingual programme:Gr.1.-Gr.6
: 5th 17 2020

Update(15/5/63)รายชื่อนักเรียน แผนก2ภาษา ระดับชั้น Gr.1-Gr.6 ปีการศึกษา 2563

Update Class list of Bilingual programme:Gr.1-Gr.6
: 5th 16 2020

Update(15/5/63)รายชื่อนักเรียน แผนกIEP ระดับชั้น KG.1-Y.11 ปีการศึกษา 2563

Update Class list of IEP programme:KG.1-Y.11
: 5th 16 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Gr.7-Gr.12 แผนก 2 ภาษา

Online class Manual of Bilingual programme:Gr.7.-Gr.12
: 5th 16 2020
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10