ประกาศรายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Announcing a report on the implementation of online teaching management.
: 16th August 2021

ประกาศโรงเรียนในเครือสารสาสน์

Announcement of Sarasas Affiliated Schools
: 23rd July 2021

สารแสดงความอาลัยท่านประธานอำนวยการในเครือสารสาสน์

Condolences to the President
: 5th May 2021

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ KG.1 - Year 12 โปรแกรม IEP (รอบ 2)

Update Class list of KG.1- Year 12 of International Education Programme
: 14th May 2021

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ NC - Grade 12 โปรแกรมสองภาษา (รอบ 2)

Update Class list of NC- Grade 12 of Bilingual programme
: 14th May 2021

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ KG.1 - Year 12 โปรแกรม IEP

Update Class list of KG.1- Year 12 of International Education Programme
: 7th May 2021

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ NC - Grade 12 โปรแกรมสองภาษา

Update Class list of NC- Grade 12 of Bilingual programme
: 7th May 2021

ประกาศผล Fast Track

สอบคัดเลือก Fast Track 2021
: 6th May 2021

แจ้งผลการเรียน Online

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 30 เมษายน 2564 (เท่านั้น)
: 10th April 2021

ประกาศการประเมินผลการเรียนและการปิดภาคเรียน 2/2563

Announcement of Final Exam Schedule 2/2021
: 7th April 2021
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10