การประเมินคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR 2565

Self Assessment Report:SAR 2022
: 1st June 2023

ปฎิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Academic Year 1/2023
: 15th May 2023

Updateรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Update Class List of Year 1-6 Academic Year 2023 (1)
: 11th May 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

Class List of NC - Year 12 Academic Year 2023 (1)
: 9th May 2023

ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(Fast Track) ประจำปีการศึกษา 2566

Fast Track 2023
: 10th January 2023

ตารางทบทวนบทเรียนก่อนประเมินกลางภาคเรียนที่ 2/2565

Lesson review schedule.Before mid-semester assessment 2/2022
: 19th December 2022

ปฎิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Academic Year 2/2022
: 24th October 2022

การประเมินคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR 2564

Self Assessment Report:SAR 2564
: 19th July 2022

ปฎิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Academic Year 1/2022
: 1st June 2022

Update รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

Update Class list of KG.1 - Year 12
: 17th May 2022
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8