การประเมินคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR 2564

Self Assessment Report:SAR 2564
: 19th July 2022

ปฎิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Academic Year 1/2022
: 1st June 2022

Update รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

Update Class list of KG.1 - Year 12
: 17th May 2022

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

Class list of KG.1 - Year 12
: 12th May 2022

ประกาศผลสอบเข้าห้องเรียน Fast Track ของปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม...
: 6th May 2022

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Y.7-Y.11 แผนก IEP

Online class Manual of IEP programme:Y.7-Y.11
: 5th 17 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Y.1-Y.6 แผนก IEP

Online class Manual of IEP programme:Y.1-Y.6
: 5th 17 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ KG.1-KG.3 แผนก IEP

Online class Manual of IEP programme:KG.1.-KG.3
: 5th 17 2020

คู่มือการเรียนออนไลน์ ระดับ Gr.1-Gr.6 แผนก 2 ภาษา

Online class Manual of Bilingual programme:Gr.1.-Gr.6
: 5th 17 2020

Update(15/5/63)รายชื่อนักเรียน แผนก2ภาษา ระดับชั้น Gr.1-Gr.6 ปีการศึกษา 2563

Update Class list of Bilingual programme:Gr.1-Gr.6
: 5th 16 2020
Page: 1 2 3 4 5 6 7