ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ( Gr1 - Gr.6 ) ประจำปีการศึกษา 2563

Class list of Bilingual programme: Grade 1 - Grade 6ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.3 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.5 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Gr.6

รายชื่อนักเรียนจะมีการ Update ข้อมูลอีกครั้ง หากนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ
**There might be some update later, if you can not find your name please contact the office**