ประกาศรายชื่อนักเรียนแผนก IEP ประจำปีการศึกษา 2563
Class list of IEP programme: KG.1 - Year 11


ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ IEP KG.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ IEP KG.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ IEP KG.3

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.3 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.5 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.6

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.7 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.9 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.10

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.11


รายชื่อนักเรียนจะมีการ Update ข้อมูลอีกครั้ง หากนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ
**There might be some update later, if you can not find your name please contact the office**