ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
Class list of KG.1- Year 12


ระบบการเรียนแบบ Bilingual


ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG.3

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.3 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.5 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.6

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.7 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.9 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.10

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.11 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Grade.12ระบบการเรียนแบบ Intensive English Programme


ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ KG.3

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.1 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.3 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.5 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.6

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.7 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.9 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.10

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.11 และ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.12


รายชื่อนักเรียนจะมีการ Update ข้อมูลอีกครั้ง
**There might be some update later**

นักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ
**Students who have not paid their tuition fees, please contact the office**