ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเปิดเรียนตามแกติวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560