ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแทนคุณ สุขเขียว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMI World Mathematics Invitational Finals ณ นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม


สาส์นแสดงความยินดีจากทางโรงเรียน