กิจกรรมรับน้องมัธยม - Relationship of students

 • : 5th October 2020
 • Scholarships - ทุนสมทบต่อระดับมหาวิทยาลัย : 5th October 2018
 • SCIENCE SHOW - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ : 5th October 2018
 • Music - ประกวดวงสุนทราภรณ์และวงขับร้องประสานเสียง : 5th October 2018
 • แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMI- World Mathmatics Invitational Finals : 19th July 2017
 • ไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา Gr.7-Gr.12 : Waikru day 2017 : 13th July 2017
 • กิจกรรมรับน้องมัธยม - Relationship of students : 13th July 2017
 • กิจกรรมทำดีเข้าพรรษาอนุบาล - Important Religious Days : 13th July 2017
 • กิจกรรมประดับเข็มผูกไทด์ - Badge Ceremony : 13th July 2017
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา - Buddhist Lent Day : 7th July 2017
 • กิจกรรมวันไหว้ครูประถมศึกษา - Waikru : 5th July 2017
 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ - Nation Scout Day : 5th July 2017
 • Scholarships - Saimai's Got Talent 2020 : 32th June 2017
 • กิจกรรมวิชาการประจำเดือนมิถุนายน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - Thai Society : 30th June 2017
 • กิจกรรมไหวครูแผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2560 : 15th June 2017
 • กิจกรรมไหว้ครูแผนก IEP : 15th June 2017
 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - World No Tobacco Day : 31th May 2017

  Page: 1
 •