ตารางสอบปลายภาค 1/2564
ระดับชั้นประถมศึกษา (Primary Department)


ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.1 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.1

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.2 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.2

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.3 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.3

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.4 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.4

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.5 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.5

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.6 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.6
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (Secondery Department)


ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.7 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.7

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.8 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.8

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.9 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.9

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.10 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.10

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.11 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.11

ดาวน์โหลดตารางสอบ Gr.12 และ ดาวน์โหลดตารางสอบ Year.12หากนักเรียนคนใดสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ