ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


:: ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง RIP พ่อใหญ่สารสาสน์ ::

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของท่านประธานอำนวยการ ขอพวกเราชาวสารสาสน์วิเทศสายไหมโปรดร่วมใจ กันระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อโรงเรียนและต่อพวกเราทุกคน ขอดวงวิญญาณของท่านประธานผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่ง กลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า ด้วยรักและอาลัย #RIPพ่อใหญ่สารสาสน์ #RIPพิบูลย์ยงค์กมล #พิบูลย์ยงค์กมล #สารสาสน์