ที่ตั้ง : 234 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0-25634256-9
โทรสาร : 0-29943877
Website : http://www.sarasassaimai.ac.th
E-mail : sws.saimai@gmail.com

ทางโรงเรียนยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ปกครองเพื่อนำเป็นข้อมูลไปพิจารณาในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป หากเป็นเรื่องร้องเรียน ทางคณะผู้บริหาร จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยข้อมูลทุกอย่าง จะถูกเก็บเป็นความลับ ระหว่างผู้ปกครองและผู้บริหาร และจะไม่มีผลกระทบกับนักเรียน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการดำเนินการและทำ ความเข้าใจร่วมกันได้ และเพื่อความยุติธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความกรุณาระบุชื่อ-นามสกุลจริง เท่านั้น การลงชื่อที่เป็นข้อมูลเท็จ ใช้นามปากกา หรือแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น ทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณา และดำเนินการใดๆ


Verification Image
กรุณาใส่ตัวอักษรให้ตรงตามรูปข้างบนแผนที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

ทางเข้าซอยสายไหม 80
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ทางเข้าฝั่งถนนสุขภิบาล 5
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น