:: การรับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนคืน ::


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์เทศสายไหม งดการเรียนการสอน Summer ทุกระดับชั้น (ทั้งนักเรียนใหม่ และนักเรียนปัจจุบัน) Summer courses at Sarasas Witaed Saimai School have been cancelled for preventative measures against the spreading of COVID-19