ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมเปิดรับนักเรียนโครงการภาคพิเศษ October Camp 2018 NC-KG.3