สารสาสน์เอกตรา สถาบันรักยิ่ง
ซื่อสัตย์จริงยิ่งกิจจาชนศรัทธาผลงาน
น้ำเงิน เหลือง เรืองรองไม่เป็นรองใครทุกด้าน
ตระการผลงานให้ชนชื่นชม
คุณธรรมนำวิชาพัฒนาตน
ฝึกอดทนมีมานะสัมคมรับนิยม
ยึดมั่นในความดีเรืองศักดิ์ศรีมิให้ใครข่ม
เกลียวกลมรักใคร่ซึ้งในสามัคคี
เอกตรามีคุณธรรมนำรัฐดำรงคงอยู่คู่ไทย
ศาสน์มั่นไว้น้อมทำดี
ภูมิพลราชันย์ดุจมิ่งขวัญดวงใจน้องพี่
ยอมพลีชีพป้องกัน
มุ่งวิชาศาสตร์ภาษาเราไม่เคยหวั่น
ร่วมผสานประสบการณ์อุดมการณ์มากมี
วัฒนธรรมไทยสืบสานไว้รุ่งเรืองรวี
เอกตราเรานี้รักมั่นไม่มีวันลืม

[ Click here to download mp3 version (7.91MB)]