ธงชาติ

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ดาว ดาวเหนือ

คือสัญลักษณ์ที่นักเดินเรือในสมัยโบราณอาศัยเป็นเครื่องนำทาง เปรียบการศึกษา เป็นเครื่องนำทางไปสู่เป้าหมายที่ดีที่ตั้งใจ

ม้วนหนังสือ

เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้และความรู้ ส่วน อักษรละติน หมายถึงทำอะไรทำจริง

ช่อเฟลอดะลี (Fleur De lis)

ดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขสดใส ความร่าเริง ที่เจริญเติบโตอยู่ในร่างกายและจิตใจที่บริสุทธิ์

สีเหลือง คือ สีแห่งแสงตะวัน อันหมายถึง ความสุข สดใส ความฉลาดและพละกำลัง

สีน้ำเงิน คือ สีแห่งท้องฟ้าและท้องทะเล อันหมายถึง ความสุขุมมั่นคง มีศรัทธา และจงรักภักดี