ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นอนุบาล (Kindergarten Department)


ดาวน์โหลดตารางเรียน KG.1 (Bi) และ ดาวน์โหลดตารางเรียน KG.1 (IEP)

ดาวน์โหลดตารางเรียน KG.2 (Bi) และ ดาวน์โหลดตารางเรียน KG.2 (IEP)

ดาวน์โหลดตารางเรียน KG.3 (Bi) และ ดาวน์โหลดตารางเรียน KG.3 (IEP)

ดาวน์โหลดตารางเรียน NC


ระดับชั้นประถมศึกษา (Primary Department)


ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.1 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.1

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.2 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.2

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.3 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.3

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.4 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.4

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.5 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.5

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.6 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.6
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (Secondery Department)


ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.7 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.7

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.8 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.8

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.9 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.9

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.10 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.10

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.11 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.11

ดาวน์โหลดตารางเรียน Gr.12 และ ดาวน์โหลดตารางเรียน Year.12หากนักเรียนคนใดสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรการค่ะ