ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


:: รายงานผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2564 ::


ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Year 1-3 ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Grade1-3

ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Year 4-6 ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Grade 4-6

ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Year 7-9 ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Grade 7-9

ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Year 10-12

ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Grade 10 ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Grade 11

ผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค Grade 12


🌟หมายเหตุ......เข้าสู่ระบบด้วย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport เท่านั้น


📣ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานผลคะแนนระหว่างเรียนปลายภาค📣
🌟ระดับ Gr.1-3 และ Year1-3 วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
🌟ระดับ Gr.4-6 และ Year4-6 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
🌟ระดับ Gr.7-12 และ Year10-12 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ :
👉 การรายงานผลจะประกาศผลผ่าน QR-Code หรือ Link ในเพจโรงเรียนและในไลน์กลุ่มห้อง
👉 นักเรียนสามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบคะแนนระหว่างเรียน