ตารางเรียนนักเรียนระดับอนุบาล ( NC.-KG3. ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ NC. และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ KG1.

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ KG2. และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ KG3.


ตารางเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษา ( Gr1 - Gr.6 ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr.1 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr.2

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr.3 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr.4

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr.5 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr.6


ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ( Gr7 - Gr.12 ) ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr7 - Gr.9 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Gr10 - Gr.12


ตารางเรียนนักเรียนแผนก IEP ประจำปีการศึกษา 2561------- Under Construction--------

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ IEP KG.1 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ IEP KG.2

ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ IEP KG.3

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.1 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Year.2

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.3 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Year.4

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.5 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Year.6

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.7 และ ดาวน์โหลดตารางเรียนระดับ Year.8

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับ Year.9

ตารางเรียนระดับ IEP กำลังทำการ Update ข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวก