ตารางสอบกลางภาคนักเรียนระดับประถมศึกษา ( Gr1 - Gr.6 ) ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.1 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.2

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.3 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.4

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.5 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.6


ตารางสอบกลางภาคนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ( Gr7 - Gr.12 ) ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.7 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.8

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.9 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.10

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.11 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Gr.12


ตารางสอบกลางภาคนักเรียนแผนก IEP ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.1 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.2

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.3 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.4

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.5 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.6

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.7 และ ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.8

ดาวน์โหลดตารางสอบระดับ Year.9